Organisatie

Ge´ntegreerd jaardocument

á

Ieder jaar stelt De Rooi Pannen een Ge´ntegreerd Jaardocument samen. Het Ge´ntegreerd Jaardocumentá2015 bestaat uit:

  • Het financieel jaarverslag
  • De continuite´tsparagraaf
  • Het jaarverslag
  • De resultatenbox


Bekijk het jaarverslag van 2016.

á

Organigram

á

Met drie vestigingen en vijf verschillende opleidingsbranches is het soms prettig weer even voor ogen te hebben hoe de structuur van De Rooi Pannen eruit ziet. Klik hier om het organigram van De Rooi Pannen te bekijken.

á

Onderzoek kwaliteitsborging op examering

á

Op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs heeft De Rooi Pannen bij vier mbo-afdelingen een extern onderzoek naar de kwaliteitsborging op examineringsprocessen uit laten voeren. Klik hier voor hetáonderzoeksrapport.

De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo