Historie

De Rooi Pannen dankt zijn naam aan het karakteristieke klooster in Tilburg met de opvallende rode dakpannen. Het pand werd in 1914 gebouwd naar een ontwerp van Jan van der Valk. Het toenmalige Sint Joseph-studiehuis van de congregatie van de Fathers of Mill Hill huisvestten hier het Mill-Hillcollege. Als gevolg van de ontkerkelijking daalde het aantal priesterroepingen zo sterk dat het Mill-Hillcollege in korte tijd veranderde van een kleinseminarie in een scholengemeenschap.

 

1967 Start 4-jarige detailhandelschool.

1971 Start 4-jarige middelbare detailhandelschool.

1973 Start 4-jarige middelbare hotelschool. Huisvesting in een voormalig klooster dat Tilburgers 'De Rooi Pannen' noemen.

 

1980 De school viert zijn 12,5-jarige bestaan. Het leerlingenaantal stijgt naar bijna 1.000 leerlingen.

 

1982 Nieuwe afdeling: de meer praktijkgerichte middelbare detailhandelsschool.

 

1987 Start 4-jarige middelbare toeristische en recreatieve opleiding.

 

1988 Nieuwe accommodatie aan de Fatimastraat in Tilburg voor de middelbare detailhandelsscholen.

 

1990 Het aantal leerlingen is ruim 2.500. Er komen korte (2-jarige) opleidingen voor handel en horeca bij en ook in Eindhoven en Breda worden korte opleidingen horeca overgenomen.

 

1991 De Rooi Pannen fuseert met een in leerlingental teruglopende MAVO en er wordt gestart met de 3-jarige opleiding voor uitvoerend horecaondernemer.

 

1994 Oprichting Businessclub De Rooi Pannen waarin oud-leerlingen die een actieve rol vervullen in het maatschappelijk leven onderling contact houden.

 

1998 Start 4-jarige middelbare opleiding Brood & banket in Breda. In Tilburg worden 3 nieuwe gebouwen en een gerenoveerd klooster opgeleverd. Elk schoolgebouw beschikt over een open leercentrum. In het hoofdgebouw beschikt de scholengemeenschap over 19 hotelkamers, 5 keuken/restaurant-combinaties en een operationeel reisbureau.

 

2000 School voor Konsumptieve Beroepen (SKB) in Eindhoven vormt een integraal onderdeel van De Rooi Pannen. Start 4-jarige middenkaderopleidingen horeca en toerisme in Eindhoven en Breda.

 

2001 Het leerlingenaantal is opgelopen naar meer dan 5.000 leerlingen.

 

2002 In Tilburg worden 2 nieuwe lesgebouwen en een onderwijswinkelcentrum geopend. In Breda vindt een ingrijpende verbouwing plaats, waarbij onder meer een 15 kamers tellend onderwijshotel wordt gerealiseerd.

 

2005 Alle Eindhovense afdelingen van De Rooi Pannen verhuizen naar de vestiging aan de Kaakstraat. Ook dit complex herbergt voortaan een onderwijshotel met 20 kamers.

 

2008 Door de sterke groei verhuist de afdeling MBO Vormgeving tijdelijk naar een pand aan de Fatimastraat in Tilburg.

 

2009 MBO-afdelingen Horeca en Toerisme/Recreatie in Breda splitsen zich op en krijgen ieder een eigen lesgebouw.

 

2010 De afdeling MBO Vormgeving vestigt zich op het centrale terrein van De Rooi Pannen in Tilburg.

2011 De afdeling MBO Brood & Banket in Eindhoven verdwijnt. In plaats daarvan wordt binnen de opleidingen van de afdeling MBO Horeca Eindhoven het vak patisserie geļmplementeerd.

2013 De nieuwbouw in Eindhoven wordt opgeleverd. De vestiging is uitgebreid met 3.500 m², daardoor zitten alle opleidingen royaal in hun jas wat betreft lesruimtes en andere faciliteiten.

2014 Door de sterke groei verhuizen de opleidingen Marketing, communicatie en evenementen en Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen naar de Wandelboslaan. Zij gaan verder onder de naam MBO Marketing/Evenementen.
Tevens wordt dit jaar overeenstemming bereikt over de aankoop van de Seeligkazerne in Breda. In 2017 zullen de afdeling MBO Horeca en MBO Toerisme/Recreatie, die nu twee aparte panden betrekken, hun intrek nemen op deze locatie.

Klooster vroeger
Klooster heden
De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo