Algemene ledenvergadering: het stokje overdragen

Datum: 23 maart 2016
Voor de algemene ledenvergadering op maandag 14 maart waren we te gast bij Golfclub Prise d’eau in Tilburg. Voor degenen die kennis wilden maken met de golfsport werd de mogelijkheid geboden om twee uur te putten, chippen en swingen. Dit onder begeleiding van een golf-pro, die ons de eerste vaardigheden uitlegde.

Aansluitend werden we ontvangen in het clubhuis met een drankje en een voorgerecht, dat werd verzorgd door Bonheur Horeca Groep. Voor aanvang van de vergadering heette Nick Klaassen ons welkom en vertelde in het kort over Prise d’eau. Hier voegde Toon Klaassen een woord aan toe over Businessclub Prise d’eau. Wellicht kunnen we iets van elkaar leren en kunnen we komen tot een vorm van samenwerking. Daarna begon de vergadering die werd geopend door onze voorzitter Joep Hilbink. Aan de orde kwamen de jaarrekening en begroting, de activiteiten van het afgelopen jaar, de voorgenomen events van het komend jaar en de nieuwe visie en missie van de businessclub.
 
Verderop in de vergadering namen we afscheid van Carien met dank voor haar inzet voor het bestuur. Ook namen we afscheid van onze voorzitter Joep. Hij werd bedankt voor zes jaar inzet als bestuurslid, vice-voorzitter en de laatste jaren als voorzitter. Onder zijn voorzitterschap werd een nieuwe koers ingezet, die soms gepaard ging met het nemen van een paar moeilijke beslissingen. Het doel is om het aantal leden uit te breiden en verjonging te krijgen in het ledenbestand. Hierbij speelt De Rooi Pannen ook een rol, omdat wordt gewerkt aan het alumnibeleid.

De voorzittershamer werd overgedragen aan Brent Harsveld, die eerder in de vergadering de nieuwe koers en missie had toegelicht. We wensen hem veel succes toe. Ook verwelkomden we een nieuw bestuurslid, Remco Coppejans. Bovendien heeft het secretariaat van de businessclub een nieuw gezicht; Lisa van Rosmalen. Ook haar wensen we veel succes toe bij haar nieuwe job op het secretariaat en PR-bureau van De Rooi Pannen.

Rond 20.15 uur werd de vergadering afgesloten en werden in het clubhuis de volgende gangen van het diner geserveerd. Na het afsluitende kopje koffie ging iedereen weer huiswaarts en kijken we terug op een geslaagde, aangename en culinair goed verzorgde ledenvergadering.

Notulen ALV
Algemene ledenvergadering: het stokje overdragen
Klik op de foto voor een vergroting
De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo